FÖRETGAETS GRAFISKA IDENTITET

Vi använder grafisk layout såväl i den interna som den externa marknadsföringen.

De viktigaste delarna inom grafisk layout är logo-typen, de färger som används i företagets markandsföring och grafiska material. Även typografin (fonter) och bildmaterialet spelar en stor roll.

De viktigaste ingredienserna i en logo med karakteristik är renodlad grafik samt att logon är enkel att läsa och använda.

Kännetecknande färg för företaget är viktigt, ta som exempel Coca-Colas röda eller Fazers blå.

Fonten som används i publikationer och på hemsidan får gärna passa ihop med logotypsnittet och bör vara lättläst, speciellt på webben.

FÖRETAGETS LOGOTYP

En logo är ett specifikt sätt att grafiskt presentera ett företags eller en produkts namn.


Logotypen innehåller ofta förutom ett visst typsnitt även en grafisk symbol.


Logon används i samband med företagets namn eller brand och består av en igenkännbar font. Genom att ändra fontens utseende, storlek och genom att ändra placeringen av bokstäverna sinsemellan får man en lättigenkännelig logotyp.

Logotypen är det viktigaste kännetecknet för ett företag eller en produkt och denna används med fördel på visitkort, allt marknadsföringsmaterial, skyltar och annonser.

LAYOUT ARBETEN

Via layout / brytning planerar man reklammaterialets utseende för tryck.

Vi producerar marknadsföringsmaterial inklusive innehåll för broschyrer och webben.

Vi tar också i beaktande att varje publikation har en egen målgrupp.