REGISTERUTDRAG

1. Registeransvarig
iNetmedia / Audiotec Kakkori
FO-nummer: 0963685-7
Aleksiskiventie 5 as2
65300 Vasa

2. Registrets kontaktperson
Registeransvarig Svenna Martens
Telefon: 045 6155 497
E-post: inetmedia.fi@gmail.com

3. Registrets namn
iNetmedias kundregister

4. Personuppgifternas användningsändamål och grund
Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter på ett lagenligt sätt. Syftet med personuppgifterna är att kunna fakturera, erbjuda tjänster, uppfylla avtal, marknadsföring och för att kunna uppfylla lagstadgade krav.

5. Registrets informationsinnehåll
Följande information sparas i registret:
– För- och efternamn
– Telefonnummer
– E-postadress
– meddelandefältet

6. Lagenlig insamling av registeruppgifter
Registret består av uppgifter kunden inlämnat via våra formulär. Uppgifter kan även begäras av Suomen Asiakastieto Oy för att säkerställa kundens betalningsförmåga vid avbetalningsköp och vid betalning via faktura.

7. Lagenlig överlämning av registeruppgifter
Registerinnehavaren lämnar inga Kunders personuppgifter till utomstående personer eller företag, förutom till finska myndigheter om så krävs. Inga uppgifter överlämnas till part utanför EU.

8. Raderande av registeruppgifter
Alla registrerade uppgifter raderas på kundens uppmaning eller om kundförhållandet upphör.

9. Skydd av registret
Informationen i registret är skyddad med allmänt accepterade tekniska verktyg. Endast registerupprätthållaren och dess personal har tillgång till uppgifterna i registret.

10. Kontrollerings-, ändrings- och förbudsrätt
Kontrollering och uppdatering av uppgifterna sker genom att kontakta svenna@inetmedia.fi. Kunden har rätt att förbjuda att registret används för direktmarknadsföring samt förbjuda försäljning av kunduppgifterna.

Genom att använda denna tjänst/webbsida godkänner användaren våra användningsvillkor. Om besökaren inte godkänner villkoren har hen inte rätt att använda tjänsten.

Cookies
Vi använder så kallade cookies (kakor) på vår webbplats, för att kunna erbjuda våra användare en bättre användarupplevelse. Cookies ger oss information om hur användarna använder webbplatsen. Vi kan använda informationen för att utveckla våra tjänster och vår webbplats och för att analysera beteende på webbplatsen. Hindrandet av cookies kan påverka och begränsa användarvänlighet av funktioner på webbplatsen.