FAQ!

Svar på de vanligaste frågorna.

Vad kostar uppehälle för sidorna?

Webbhotell priser:

1. Enbart html sidor (vi uppdaterar sidorna åt kunden) fr. 6 € / mån. + moms

2. WordPress webbsidor (kunden kan uppdatera sina sidor själv) fr. 15 € / mån. + moms

3. Webbshop (WooCommerce plattform och kunden kan själv uppdatera webbsidorna och produktsidorna fr. 26 € / mån + moms

4. Uppdatering av WordPress + alla tillägg 120 € + moms / uppdatering (1 till 2 ggr per år)

5. Uppdatering av innehåll på kundens webbsidorsidor fr. 299 € / år + moms

Vad kostar webbsidetillverkning hos iNetmedia?

I priset ingår:

1. Kodning och planering av enkla Html sidor fr. 440 € + moms (priset varierar beronde på kundens behov av tjänster)

2. Installering av WordPress samt tillägg som behövs för säkerhet och snabbhet fr. 880 € + moms

3. Språkversioner fr. 240 € + moms / språk)

4. Installation av WooCommerce webbshop via WordPress fr. 1280 € + moms

Vad ingår när vi installerar WP åt våra kunder?

I installeringen av WordPress ingår:

1. Installering av WP plattformen samt tema (databas och första sidan)

2. Installering och testning av tillägg (plug-ins)

3. Skapande av formulär (max 2 st)

5. Google Analytics

Kan kundens webbsidor finnas på annan server än vår egen?

Sidorna kan i vissa fall finnas på en anna server än vår egen (begränsade möjligheter).

Man bör dock komma ihåg att WordPress plattformen med databaser, tilläggsprogram och annat, bör finnas på en snabb server med hög säkerhet (SSL-kryptering ett måste = https), samt fördel om sidorna kan köras via html2 protokollet som ger snabbare laddtid för kunden.

Vad kostar det att flytta sidorna till vår server?

I de flesta fall flyttar vi sidorna gratis till vår server (undantag för stora commerce sidor).

Kundens domainnamn styrs gratis över till vårt system samt dittills betald summa lämnar i kraft.

Hur blir det med kundens email?

Om kunden använder Gmail, Office 365, Elisa eller motsvarande, behövs inga ändringar för email servicen.

Om kunden inte har färdig email rekommenderar vi Googles service som kostar under 5 € / mån. Google bjuder på rejält tilltagen postlåda.

Vi har också ett eget gratisalternativ där postlådans storlek är 500 M. 2-5 olika mailadresser 4,50 + moms / mån

Bästa praxisen är att använda info@ eller förnamn.efternamn@dittforetag.fi.

Vem leverar text och foton för sidorna?

Normal prxis är att kunden leverar färdiga texter samt foton.

Vi kan även stå till tjänst med text och foton mot skilld ersättning.

Vi bekantar oss med kundens material 25 € + moms. Översättning av t ex 400 ord = 60 € + moms. Sammanlagt pris 85 € + moms.

Översättningar från fi till sve och sve till fi enligt skilld tariff. Fråga offert!

Är kundens sidor gjorda enligt GDPR (dataskyddsförordningen)?

Ja, vi bygger sidorna enligt Dataskyddsförordningen och informerar kunden om vilken information slutliga användaren bör få. Lagenlig Cookiesvarning på sidorna!

GDPR infotexten finns på finska och svenska.

Besökarna bör också ha rätt att få sina uppgifter raderade, om sådan information insamlas.

Obs! Webbshopkunderna bör kunna beställa sina varor utan att logga in, men självklart behövs kundens adress samt endera tel nr eller mailadress.

Syns sidorna som byggs omedelbart på webben?

Sidorna byggs alltid på en tillfällig adress och syns på webben först när sidorna kopplas ihop med kundens domainnamn. Om man vill bygga nya sidor utan att de syns kan man göra dessa privata i WordPress, och publicera när man helt nöjd med sidorna.

Är sidorna SEO-optimerade för sökmotorer?

En basic SEO-optimering sker via ett tillägg som vi alltid implementerar på sidorna.

En effektiv SEO-optimering fordrar dessutom grammatikalsikt korrekt text, rätt gjorda rubriker (H1, H2 etc.) samt det viktigaste i innehållet högt uppe på sidan samt sökordet representerat i menyn samt rubriken och i innehållet.

Användningen av rubriker ger sökmonitorerna bra info om hur sidorna är uppbyggda. Länka gärna internt också.

Vem skall vi kontakt för info och offert?

iNetmedia, Försäljning – tekniska lösningar:
Svenna Martens
045 6155 497
inetmedia.fi@gmail.com