mobirise.com


Vi planerar ditt företags grafiska design

GRAFISK PLANERING AV HÖG KVALITET GARANTERAR ATT KUNDENS MATERIAL FUNGERAR ÖVER ALLA PLATTFORMER,
SÅSOM INTERNET, BROSCHYRER FACEBOOK MM.

Planering av företagsprofil inkl. logo och märkesprofil.

Logosunnittelua

01

Logon - grafisk design

En väl planerad logo hjälper ditt företag att synas samt berättar om ditt varumärke.

Painotuotteet

02

Broschyrer - övriga trycksaker

Det tryckta ordet behövs ännu idag. Vi planerar dina trycksaker, stora som små. Tryckoffert via oss.

Käyntikortti suunnittelua

03

Visitkort

Ett väl designat och modernt visitkort berättar om ditt företag på ett representativt sätt. 

04

Skanning av text från PDF

Vi skannar dina kurvade PDF-texter och konverterar texten till Word eller plain text, varefter du kan editera texten fritt. OBS! Svart text på vit botten fungerar bäst.