Offshore-ohjelmistokehitystrendit vuonna 2012 – Inet Media

Offshore-ohjelmistokehitystrendit vuonna 2012

Offshore-ohjelmistokehityksen ajurit

Offshore-ohjelmistokehitystrendi on ollut olemassa jo jonkin aikaa ja monet IT-yritykset sekä ei-IT-yritykset ympäri maailmaa ulkoistavat ohjelmistokehitystarpeensa offshore-ohjelmistokehityskeskuksiin ulkoistamisprosessin tarjoamien erilaisten etujen vuoksi. Yksi tämän suuntauksen johtavista tekijöistä on ollut ulkoistamisprosessiin yleensä liittyvä kustannustekijän lasku. Maailmanlaajuisen finanssikriisin aiheuttaman luottokriisin aikana yritykset keskittyivät kustannusten alentamiseen ja offshoring-prosessi auttoi vähentämään yleiskustannuksia ja parantamaan ulkoistusyrityksen tulosta. Muissa tapauksissa muut kuin IT-yritykset, joilla ei ole IT-osastoja tai joilla on minimalistinen IT-osasto, myös ulkoistavat ohjelmistokehitystarpeensa, koska tällaisten ohjelmistojen kehittäminen talon sisällä on usein kohtuutonta. Yrityksen asiantuntemuksen puute yhden tai useamman sovelluksen kehittämiseen tarvittavien ohjelmistotyökalujen/-alustojen käytössä on toinen tällaiseen ulkoistamiseen yleisesti liittyvä tekijä. Tällaisiin muihin kuin tietotekniikkayrityksiin kuuluu toimialoja useilta eri aloilta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kuljetus ja logistiikka; koulutus; terveydenhuolto sekä pankki- ja rahoituspalvelut. Jokainen näistä toimialoista ja jopa saman toimialan yritykset tarvitsevat kuitenkin ainutlaatuisia ratkaisuja omiin tarpeisiinsa. Monet organisaatiot noudattavat myös sekoitettua lähestymistapaa yhdistämällä ulkoistamista omaan asiantuntemukseen tarvittavien ratkaisujen kehittämiseksi. Tällaisiin muihin kuin tietotekniikkayrityksiin kuuluu toimialoja useilta eri aloilta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kuljetus ja logistiikka; koulutus; terveydenhuolto sekä pankki- ja rahoituspalvelut. Jokainen näistä toimialoista ja jopa saman toimialan yritykset tarvitsevat kuitenkin ainutlaatuisia ratkaisuja omiin tarpeisiinsa. Monet organisaatiot noudattavat myös sekoitettua lähestymistapaa yhdistämällä ulkoistamista omaan asiantuntemukseen tarvittavien ratkaisujen kehittämiseksi. Tällaisiin muihin kuin tietotekniikkayrityksiin kuuluu toimialoja useilta eri aloilta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kuljetus ja logistiikka; koulutus; terveydenhuolto sekä pankki- ja rahoituspalvelut. Jokainen näistä toimialoista ja jopa saman toimialan yritykset tarvitsevat kuitenkin ainutlaatuisia ratkaisuja omiin tarpeisiinsa. Monet organisaatiot noudattavat myös sekoitettua lähestymistapaa yhdistämällä ulkoistamista omaan asiantuntemukseen tarvittavien ratkaisujen kehittämiseksi.

Johtavat offshore-ohjelmistokehityksen painopisteet

Monet yritykset ympäri maailmaa kehittävät tällä hetkellä uusia ohjelmistotuotteita/sovelluksia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Uusien ohjelmistojen kehityksen odotetaan muodostavan suurimman osan ohjelmistoliikevaihdosta vuonna 2012 ja sen jälkeen. Toinen toinen on yritysten vaatimus päivittää olemassa olevat ohjelmistosovelluksensa integroimalla uusia teknologioita/moduuleja jo käytössä oleviin ratkaisuihinsa. Vuonna 2012 integraationäkökulman odotetaan saavan enemmän jalansijaa, kun uudet teknologiat/sovellukset lisäävät nykyisten ratkaisujen tarjoamia etuja organisaatioille. Suurin hyöty tällaisesta integraatiosta on lyhentynyt käyttöönottoaika yritykselle sekä pienemmät kehityskustannukset verrattuna yrityksen sisäiseen kehitykseen. IT-kuluttajatrendi (CoIT) alkaa myös vaikuttaa markkinoihin, kun käyttäjät vaativat näiden ratkaisujen tarjoamaa ylivoimaista käyttökokemusta. Kun perustoimintojen toimittamista pidemmälle menevien ratkaisujen markkinat laajenevat vuonna 2012 ja sen jälkeen, useiden offshore-ohjelmistokehitysyritysten painopisteen odotetaan siirtyvän käyttämään uutta teknologiaa paremman käyttöliittymän (UI) ja grafiikan kehittämiseksi käyttöön otettuihin ratkaisuihin. aikaisemmin yrityksessä. Tällainen kehitys luokitellaan usein räätälöityksi ohjelmistokehitykseksi, ja sen odotetaan myös kasvavan voimakkaasti offshore-kehitysyritysten keskuudessa vuonna 2012 sekä viime aikoina useiden toimialojen kysynnän kasvun vetämänä. Kun perustoimintojen toimittamista pidemmälle menevien ratkaisujen markkinat laajenevat vuonna 2012 ja sen jälkeen, useiden offshore-ohjelmistokehitysyritysten painopisteen odotetaan siirtyvän käyttämään uutta teknologiaa paremman käyttöliittymän (UI) ja grafiikan kehittämiseksi käyttöön otettuihin ratkaisuihin. aikaisemmin yrityksessä. Tällainen kehitys luokitellaan usein räätälöityksi ohjelmistokehitykseksi, ja sen odotetaan myös kasvavan voimakkaasti offshore-kehitysyritysten keskuudessa vuonna 2012 sekä viime aikoina useiden toimialojen kysynnän kasvun vetämänä. Kun perustoimintojen toimittamista pidemmälle menevien ratkaisujen markkinat laajenevat vuonna 2012 ja sen jälkeen, useiden offshore-ohjelmistokehitysyritysten painopisteen odotetaan siirtyvän käyttämään uutta teknologiaa paremman käyttöliittymän (UI) ja grafiikan kehittämiseksi käyttöön otettuihin ratkaisuihin. aikaisemmin yrityksessä. Tällainen kehitys luokitellaan usein räätälöityksi ohjelmistokehitykseksi, ja sen odotetaan myös kasvavan voimakkaasti offshore-kehitysyritysten keskuudessa vuonna 2012 sekä viime aikoina useiden toimialojen kysynnän kasvun vetämänä.

Muita offshore-ohjelmistokehitystoiminnan keskeisiä toiminta-alueita ovat suorituskyvyn parantamiseen perustuva ohjelmistokehitys sekä olemassa olevien ratkaisujen jatkuva ylläpito ja tuki. Kun yhä useammat yritykset ottavat ohjelmistoratkaisuja käyttöön saadakseen kilpailuetua tiukasti kilpailluilla markkinoilla, organisaatioiden ja offshore-ohjelmistokehitysyritysten välisten suorituskyvyn parantamissopimusten määrän odotetaan kasvavan. Toinen ohjelmistokehitysalue, jonka odotetaan kasvavan nopeasti vuonna 2012, on mobiilisovellusten kehittäminen. Keskittymisen mobiilisovellusten kehittämiseen odotetaan jatkuvan myös lähitulevaisuudessa yritysten lisääntyneiden liikkuvuusvaatimusten ja BYOD- (tuo oma laite) -filosofian kasvavan omaksumisen myötä.

Offshore-paikoissa kehitettyjen ohjelmistojen johtavat käyttöönottoalueet

Offshore-keskusten kehittämien ohjelmistojen tarve ei rajoitu mihinkään tiettyyn toimialaan, joten luettelo todennäköisistä käyttöönottoalueista on melko laaja ja sen odotetaan kasvavan edelleen vuonna 2012, kun teknologinen kehitys avaa uusia sovellusalueita. Tiedontallennus-/hallinta-/Business Intelligence -ohjelmistojen kehitystyön odotetaan kuitenkin olevan johtava offshore-ohjelmistokehittäjien liiketoiminta-alue vuonna 2012. Tällaisia ​​ratkaisuja on otettu käyttöön useilla teollisuudenaloilla selviytyäkseen digitaalisen tiedon räjähdysmäisestä kasvusta ja helpottaakseen tietoisuutta. päätöksentekomenettelyä, jonka odotetaan edistävän Business Intelligence -ratkaisumarkkinoiden jatkuvaa kasvua. Muita johtavia offshore-kohteissa kehitettyjen ohjelmistojen johtavia käyttöönottoalueita ovat rahoitus- ja terveydenhuoltosektorin vaatimat sovellukset sekä prosessien/projektien ja sovellusten hallintaan käytettävät ratkaisut, jotka ovat välttämättömiä koko yrityksen laajuisen verkottumisen ja viestinnän helpottamiseksi. Muita näiden yritysten mielenkiinnon kohteita vuonna 2012 ovat sovellukset, jotka helpottavat sähköisen kaupankäynnin, CRM:n, sisällön (dokumenttien) hallintaalustojen, online-analytiikan jne. käyttöönottoa. Kaiken kaikkiaan vuonna 2012 ja sen jälkeen alan odotetaan kasvavan voimakkaasti yritysten myötä. kasvattaa IT-kulujaan tarkoituksenaan saada kilpailuetua markkinoilla.

Ulkoistavien yritysten suosimat kehitysalustat

Tällä hetkellä käytössä olevista ohjelmisto-/sovelluskehitysalustoista Internet/web-pohjaisten kehitysalustojen odotetaan hallitsevan offshore-kehitysmarkkinoita vuonna 2012. Kuitenkin myös yrityssovellusten kehitysalustojen ja SaaS/Cloud-pohjaisten alustojen odotetaan kasvavan. kun yhä useammat organisaatiot tekevät sopimuksia uusista ratkaisuista, jotka perustuvat näihin nouseviin alustoihin. BYODin ilmaantumisen odotetaan myös johtavan useiden mobiilialustapohjaisten sovellusten kehittämiseen lähitulevaisuudessa, kun taas työpöytäsovellusten ja sulautettujen alustojen odotetaan kasvavan vain marginaalisesti vuonna 2012 näille alustoille ominaisten rajoitusten vuoksi.

Johtavat offshore-kohteet ympäri maailmaa

Intia on vuosien varrella perinteisesti ollut johtava offshore-ohjelmistokehityskohde Yhdysvalloissa ja Euroopassa sijaitseville yrityksille. Tämän tilanteen ei odoteta muuttuvan vuonna 2012, vaikka nousevien toimijoiden odotetaan osittain murentavan Intian nykyistä johtoasemaa maailmanlaajuisilla offshore-kehitysmarkkinoilla. Kehittyvät markkinat, joilla organisaatiot ulkoistavat ohjelmistokehitystarpeensa, ovat Keski- ja Etelä-Amerikka, pääasiassa Brasilia ja Meksiko; eri maissa Itä-Euroopassa; Kiina; Aasian ja Tyynenmeren alueen maat, kuten Filippiinit, Indonesia, Vietnam; sekä Venäjä ja Ukraina. Seuraavien vuosien aikana näiden nousevien toimijoiden odotetaan tarjoavan kovaa kilpailua Intiassa sijaitseville ohjelmistokehityskeskuksille. Näiden offshore-kehityskeskusten välisen kilpailun keskeisenä kriteerinä ennustetaan olevan kokonaiskustannukset, kehityksen laatu, projektin/asiakkaan käsittelyprosessit ja tarvittava kokonaiskehitysaika. Näistäkin haasteista huolimatta Intian odotetaan kuitenkin säilyttävän määräävän aseman maailmanlaajuisilla offshore-ohjelmistokehitysmarkkinoilla vuonna 2012 ja lähitulevaisuudessa.

Abhishek työskentelee parhaillaan eXtendCode Software Systems Indian kanssa, joka on offshore-ohjelmistokehitysyritys, joka sijaitsee Gurgaonissa Intiassa ja joka tarjoaa ohjelmistoratkaisuja, kuten Web Enabled Solutions, Database Solutions, business intelligence -ratkaisuja ja Mobile Solutions jne. Hän on työskennellyt alalla yli 2 vuotta ja kirjoittanut monia IT- ja ohjelmistoteollisuuteen liittyviä artikkeleita.

Written by