YRITYKSEN GRAAFINEN ILME

Graafista ilmettä käytetään niin yrityksen ulkoisessa kuin sisäisessäkin viestinnässä.

Graafisen ilmeen tärkeimmät osat ovat logo-liikemerkki, mainosmateriaaleissa käytetyt värit, typografia (fontti) ja kuvituskuvat.

Hyvän logon tärkeimmät ominaisuudet ovat omaleimaisuus, pelkistys ja helppolukuisuus.

Yrityksen pääväri (tunnusväri) on tärkein tunniste, esim. Coca-Colan punainen ja Fazerin sininen.

Kirjasintyyppi (fontti) noudattaa usein logossa käytetyn fontin tyyliä, ja sen tulee olla selkeälukuinen.

YRITYKSEN LIIKEMERKKI – LOGO.

Logo on yrityksen tai tuotteen nimen tietty tarkoin määrätty graafinen esitystapa.


Liikemerkki kattaa logon lisäksi myös kuvallisen symbolin.


Logoa käytetään yrityksen nimen, tavaramerkin tai brändin yhteydessä ja se perustuu olemassa olevaan kirjasintyyppiin (fonttiin). Muokkaamalla kirjainten ulkonäköä, sijoittelua ja suhteellista kokoa luodaan yksilöllinen yritykselle tunnusomainen logo.

Logo on organisaation tärkein tunnus, jota käytetään käyntikorteissa, mainosmateriaaleissa, teippauksissa, viestinnässä jne.

TAITTOTYÖT

Taitto / layout on julkaisun ulkoasun suunnittelua ja toteuttamista. Taitto viimeistelee aineiston kirjapainokuntoon.

Tuotamme markkinointimateriaaleja, sisällöntuottamisesta graafisiin ilmeisiin ja nettisivuihin.

Huomioimme myös että jokaisella julkaisulla on oma kohderyhmänsä.

Kilpailutamme painotyöt puolestanne.