pidä kamera oikein

KUINKA PIDÄN KAMERAN MAHDOLLISIMMAN VAKAANA

Jos haluat mahdollisimman teräviä kuvia on erittäin tärkeää että pidät kameran vakaasti ja oikein.

Oikea käsi ohjaa ja vasen käsi tukee. Vasen käsi tulee olla optiikan alla.